Članstvo u Udruzi

RETRO INFO – Udruga za očuvanje informatičke baštine samostalna je neprofitna organizacija koja djeluje u skladu s Zakonom o udrugama. Udrugu čine njezini članovi: zaljubljenici retro informacijske tehnologije i drugi zainteresirani pojedinci koji svojim aktivnostima daju doprinos ugledu Udruge i njezinoj afirmaciji. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članom Udruge može biti svaki građanin Republike Hrvatske, koji podnese pismeni zahtjev za učlanjenje, koji se pridržava Statuta i ostalih akata Udruge, ispunjava preuzete obveze te redovito plaća članarinu. Članarinu određuje Upravni odbor, na temelju financijskog proračuna za određeno razdoblje i programa rada.

Članovi Udruge mogu biti punopravni i pridruženi. Punopravni članovi su pravne ili fizičke osobe.

Punopravni članovi Udruge imaju prava i obveze:

– raditi na podizanju i čuvanju ugleda Udruge

– sudjelovati u aktivnostima Udruge

– izvršavati preuzete obveze

– poštivati Statut i druge akte Udruge

– birati u upravna tijela Udruge

– uz ispunjavanje određenih stručnih uvjeta, predstavljati Udrugu u nacionalnim i međunarodnim  stručnim organizacijama

– redovito plaćati članarinu

Pridruženi članovi Udruge imaju prava i obveze:

– raditi na podizanju i čuvanju ugleda Udruge

– sudjelovati u aktivnostima Udruge

– poštivati Statut i druge akte Udruge

– redovito plaćati članarinu

Godišnja članarina za pridružene članove iznosi 13,27 € (100 kn).

Godišnja članarina za punopravne članove iznosi 159,27 € (1.200 kn). (13,27 € (100 kn) mjesečno ili 132,72 € (1.000 kn) jednokratno)

Prestanak članstva u Udruzi nastupa:

– istupanjem po vlastitoj želji

– isključenjem zbog nepoštivanja Statuta, pravilnika i dogovora (disciplinska mjera)

Odluku o prestanku članstva, temeljem disciplinske mjere, donosi Upravni odbor na prijedlog Časnog suda. Žalba na odluku Upravnog odbora podnosi se Skupštini Udruge u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Odluku o isključenju iz Udruge zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor. Na ovu odluku nema prava žalbe.

1. Statut udruge Retro Info

2. Pristupnica

Ispunjenu pristupnicu pošaljite na e-mail: info@retroinfo.hr

Pozitivnim rješenjem o prijemu u Udrugu kojim ćete biti obaviješteni pismenim putem (e-mail) dužni ste uplatiti članarinu za tekuću godinu.

Uplata članarine vrši se uplatom na račun Udruge:

IBAN HR3224840081135055167