Nova donacija! Gosp. Vladimir Barlović

Nova donacija!
Zahvaljujemo gosp. Vladimiru Barloviću (Ramzes) na ustupljenim računalima i dodatnoj opremi.