Nova donacija!

Zahvaljujemo gosp. Željku iz Varaždina na ustupljenoj štampanoj ploči te pratećoj dokumentaciji projekta “Moj Mikro Slovenija” iz 1985. godine!