Nova donacija!

Gosp. Kruno Trusić donirao je udruzi računalo Commodore Amiga 500 sa svom pratećom opremom.

Kruno, od srca zahvaljujemo!