Nova donacija! Gosp. Ivan Cukina.

Nova donacija! Gosp. Ivan Cukina ustupio je udruzi cijeli komplet Commodore 128. Hvala Ivane!