Nova donacija! Gosp. Nikola Kašić

Nova donacija!
Gosp. Nikola Kašić iz Zagreba donirao je udruzi računalo Fujitsu Point 510. Nikola, zahvaljujemo!