Postav sa snimanja serije crno-bijeli svijet, 3. sezona, lipanj 2018.